Merel van Dorp, Vitality Manager bij FrieslandCampina, is uitgeroepen tot Vitality Manager van 2021. Wij praten met haar over haar visie op vitaliteit, hoe ze het vitaliteitsbeleid verankert in de organisatie, en welke rol Tiptrack hierin speelt.

Merel van Dorp

Wat betekent vitaliteit voor jou?

Voor mij gaat vitaliteit over ruimte. Dat je de ruimte hebt om fysiek en mentaal gezond te zijn. Om jezelf te ontwikkelen en te herstellen. Je moet die ruimte krijgen in je werkomgeving, maar je moet de ruimte zelf ook nemen. Want als je veel ruimte hebt, maar toch geen tijd neemt voor ontspanning, dan ben alsnog je niet vitaal.

Je hebt energie nodig om te kunnen presteren. Bij FrieslandCampina onderscheiden we vier bronnen van energie:

 • Fysiek
 • Mentaal
 • Emotioneel – je veerkracht, hoe ga je om met stress en emoties
 • Purpose – waar kom je nou echt je bed voor uit.

Als je die vier bronnen goed kunt aanboren, dan is de kans groot dat je lekker in je vel zit en goed presteert.

Hoe zorg jij dat vitaliteit een plek krijgt in jouw organisatie?

Bij alles wat ik doe, probeer ik aan te sluiten bij de zogenaamde ‘sterke structuren’ in de organisatie. Bijvoorbeeld bestaande initiatieven of specifieke afdelingen. Zo wordt vitaliteit onderdeel van je bedrijfsvoering.

Een voorbeeld is ons Vitality Boest programma. Dat bestaat al langere tijd en is een sterk merk binnen onze organisatie. Daar hebben we nu Boest Your Mind aan gekoppeld, een nieuw programma met meer aandacht voor je mentale en emotionele welzijn.

Een ander voorbeeld is de sterke leercultuur in onze organisatie. Daarom koppelen we vitaliteit ook aan ‘leren en ontwikkelen’. Zodat medewerkers meer leren over zichzelf, en dat inzicht gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat kan dan hun taalvaardigheid zijn, maar ze kunnen ook een coach inschakelen om beter met stress te leren omgaan.

Verder proberen we het gesprek over vitaliteit ook een plek te geven. In de productie doen we dat via de ontwikkelgerichte functioneringsgesprekken, die regelmatig plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat mensen hier de ruimte voor nemen. Ook in een productieomgeving waar je niet altijd de tijd hebt om even rustig met je leidinggevende te praten.

We zien dat door de coronacrisis het belang van vitaliteit duidelijker is geworden. Medewerkers besteden er meer aandacht aan en nemen vaker de ruimte om aan elkaar te vragen hoe het gaat.

Welke rol speelt Tiptrack in jullie vitaliteitsbeleid?

Tiptrack bij FrieslandCampina

Een belangrijke rol. Met Tiptrack geven we ruimte en vertrouwen aan medewerkers om zelf aan hun vitaliteit te werken. Medewerkers kunnen zelf kiezen voor een opleiding of coach, zonder dat hun leidinggevende meekijkt. Dat vind ik heel mooi, omdat je mensen daarmee ook echt verantwoordelijkheid geeft.

Ik vind het belangrijk om in gesprek te blijven met medewerkers, zodat het aanbod in Tiptrack goed aansluit bij hun wensen. Omdat onze medewerkers niet allemaal even digitaal makkelijk te bereiken zijn, proberen we op verschillende manieren zichtbaar te maken wat het aanbod in Tiptrack omvat. Zo houden we workshops op locatie, zodat medewerkers een voorproefje kunnen krijgen van een bepaald thema in Tiptrack. Zo maken we ze nieuwsgierig om zelf aan de slag te gaan.

Hoe betrek je medewerkers bij Tiptrack?

Vanaf januari 2022 zullen we eigen collega’s gaan opleiden tot DI Coach. Dit zijn medewerkers die interesse hebben in vitaliteit, die dit naast hun werk doen, als een stukje verdieping. We ondersteunen ze en geven ze een specifieke opdracht mee. Deze ambassadeurs staan dichter bij de medewerkers dan ik zelf, waardoor ze ons ook nieuwe inzichten geven. Bijvoorbeeld over wat mensen in ploegendienst nodig hebben.

Waar ben je trots op in jouw organisatie?

De uitrol van het DI-budget, waarvan medewerkers via Tiptrack gebruik kunnen maken. Dat we ervoor zorgen dat iedereen weet wat het is en hoe je het kunt gebruiken. En dat we daarna niet stilzitten, maar blijven kijken hoe we dat DI-budget nog beter kunnen benutten en mensen kunnen stimuleren.

Verder ben ik er trots op dat onze locaties volledig rookvrij worden. Dit past bij onze strategie “Nourishing a better planet”, en ik geloof ook echt in de ambitie van een rookvrije generatie. Zo wordt het voor medewerkers ook makkelijker om te stoppen met roken. En natuurlijk kunnen ze via FrieslandCampina een cursus doen om hierbij te helpen.

Ik ben trots op de uitrol van het DI-budget, waarvan medewerkers via Tiptrack gebruik kunnen maken. En dat we blijven kijken hoe we dat DI-budget nog beter kunnen benutten en mensen kunnen stimuleren.

Welk advies heb je aan andere organisaties?

 • 1
  Zoek de sterke structuren op in je organisatie en haak daarbij aan
  Ik heb hier al een paar voorbeelden van gegeven, maar je kunt bijvoorbeeld ook samenwerking zoeken met een bepaalde afdeling. Health & Safety heeft ook een element van gezondheid in zich. Als die afdeling belangrijk is in jouw organisatie, dan biedt dat kansen.
 • 2
  Wees je bewust van de verschillende niveaus
  Wees je bewust van de verschillende niveaus: de organisatie, het team, en het individu. Want als je gezond bent als medewerker, maar in een disfunctioneel team zit, dan heeft dat effect op jouw vitaliteit.
 • 3
  Luister naar je medewerkers
  En misschien wel het belangrijkste: luister naar je medewerkers. Een generieke aanpak is een goede start, maar de individuele situatie van medewerkers is erg belangrijk. En die kan heel erg verschillen. Daar moet wel ruimte voor zijn, zodat mensen met hun eigen behoeften aan de slag kunnen gaan. Accepteer dat je niet alle wijsheid in pacht hebt, en blijf nieuwsgierig.