Duurzame inzetbaarheid

Door nieuwe technologie, globalisering en fellere concurrentie verandert werk steeds sneller. De eisen die werkgevers stellen aan de kennis en vaardigheden van medewerkers veranderen hierdoor. Bovendien moeten medewerkers tot op hogere leeftijd doorwerken. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is daarom belangrijker dan ooit. Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers in beweging komen, zelf nadenken over hun toekomst en bepalen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven?

Met Tiptrack geef je jouw medewerkers zelf de regie! Met een totaalpakket dat hun duurzame inzetbaarheid stimuleert.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid

Inzicht krijgen in de eigen situatie

Tiptrack is een persoonlijke en interactieve online tool voor alle werkenden in Nederland en bestaat uit een app en een online platform. Via de door TNO ontwikkelde DIX-scan worden werkenden gevraagd hoe het met ze gaat op één of meer thema’s: werk, ontwikkeling, geldzaken, gezondheid en werk-privé balans. Ze krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden vervolgens gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst. Zo komen medewerkers in beweging.

Gratis testen en tools

In Tiptrack zijn diverse gratis testen en tools te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: Arbeidsmarktkansenscan, Carrière Waarden, Persoonlijke Flexibiliteit, Assertiviteitstest, Energietest, Scan gezond werken in ploegendienst, digitaal analyse-instrument voor maandelijkse inkomsten en uitgaven en een financiële helpdesk.

Maatwerkcatalogus webshop

De webshop biedt de mogelijkheid van een maatwerkcatalogus. Hierin kan de werkgever de reeds bestaande faciliteiten opnemen. Daarnaast kun je gebruik maken van het omvangrijke leveranciersnetwerk van Tiptrack. Met producten en diensten van leveranciers die al door Tiptrack zijn gecontracteerd en met reeds bestaande faciliteiten van de werkgever. Zo kan de catalogus helemaal naar eigen wensen worden ingericht.

Een kant en klaar pakket voor implementatie

Communicatie is een belangrijk element bij het stimuleren van eigen regie. Dit pakket bestaat uit een communicatieplan en diverse communicatiemiddelen, zoals e-mails, flyers, posters en presentaties.

Privacy en beveiliging

We zien de beveiliging van gegevens als een keiharde voorwaarde voor Tiptrack en besteden er daarom veel aandacht aan. Lees meer over hoe Tiptrack omgaat met privacy en beveiliging van persoonsgegevens.

Individueel Duurzaam Inzetbaarheid Budget

Via Tiptrack krijgen medewerkers toegang tot hun (individuele) duurzame inzetbaarheidsbudget. Medewerker kunnen hun budget besteden in de webshop van Tiptrack. De voordelen van deze module:

  • minder administratieve lasten voor de werkgever
  • de medewerker wordt gestimuleerd om bestedingsdoelen te kiezen die de duurzame inzetbaarheid vergroten
  • korting op producten in de webshop door volume-inkoopafspraken van Tiptrack.

Brochure Tiptrack – Voor bedrijven met een DI-budget

Rapportage

Werkgevers krijgen toegang tot een eigen dashboard. Hiermee krijg je meer inzicht in het gebruik van Tiptrack. De informatie is niet herleidbaar naar individuele personen.

Eigen organisatieprofielpagina en portaal

Op deze pagina kun je de eigen medewerkers informeren over de faciliteiten die jouw organisatie biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Deelname aan de AWVN-organisatiescan met rapportage en benchmark

Deze scan biedt inzicht in het duurzame inzetbaarheidsbeleid en -faciliteiten en het draagvlak hiervoor bij management en medewerkers. Je ontvangt concrete adviezen om duurzame inzetbaarheid verder te stimuleren en zo medewerkers in beweging te krijgen.

Netwerkbijeenkomsten

Neem deel aan Tiptrack netwerkbijeenkomsten. Hier kunnen werkgevers ervaringen uitwisselen met andere organisaties. Op het gebied van Tiptrack, maar ook over het stimuleren van duurzame inzetbaarheid in het algemeen.

Unieke samenwerking
Werkgeversvereniging AWVN en Indicia B.V. werken samen om Tiptrack continu te ontwikkelen en verbeteren. Vele andere organisaties leveren een bijdrage via hun expertise of hoogwaardige dienstverlening: bekijk het overzicht.

Organisaties die de voordelen van Tiptrack hebben ontdekt: