Duurzame inzetbaarheid

Door nieuwe technologie, globalisering en fellere concurrentie verandert werk steeds sneller en hebben werkgevers behoefte aan flexibiliteit. De eisen die werkgevers stellen aan de kennis en vaardigheden van medewerkers veranderen hierdoor. Bovendien moeten medewerkers tot op hogere leeftijd doorwerken. Duurzame inzetbaarheid voor werkenden is daarom belangrijker dan ooit. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers zelf nadenken over hun toekomst en bepalen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven?

Met Tiptrack geeft u uw medewerkers zelf de regie! Met een totaalpakket dat de duurzame inzetbaarheid stimuleert.

Lees meer over duurzame inzetbaarheid

Inzicht krijgen in de eigen situatie

Tiptrack is een persoonlijke en interactieve online tool voor alle werkenden in Nederland en bestaat uit een app en een online platform. Via de door TNO ontwikkelde DIX-scan worden werkenden gevraagd hoe het met ze gaat op een of meerdere thema’s: werk, ontwikkeling, geldzaken, gezondheid en werk-privé balans. Ze krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden vervolgens gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst.

Gratis tests en tools

In Tiptrack zijn diverse gratis tests en tools te vinden. Voorbeelden hiervan zijn: Arbeidsmarktkansenscan, Carrière Waarden, Persoonlijke Flexibiliteit, Scan Gezond leven, scan Psychosociale Arbeidsbelasting, Scan gezond werken in ploegendienst, digitaal analyse-instrument voor maandelijkse en een financiële helpdesk.

Maatwerkcatalogus webshop

De webshop biedt de mogelijkheid van een maatwerkcatalogus. Hierin kan de werkgever de reeds bestaande faciliteiten die hij de medewerkers aanbiedt opnemen. Daarnaast kun je gebruik maken van het omvangrijke leveranciersnetwerk van Tiptrack. De catalogus in de webshop kan helemaal naar de wensen van de werkgever worden ingericht. Met producten en diensten van leveranciers die al door Tiptrack zijn gecontracteerd en met reeds bestaande faciliteiten van de werkgever.

Een kant en klaar pakket voor implementatie

Communicatie is een belangrijk element bij het stimuleren van eigen regie. Dit pakketbestaat uit een voorbeeldimplementatie -en communicatieplan, verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mails, flyers, posters, banieren, gadgets, presentaties en een programma kick-offbijeenkomst.

Privacy en beveiliging

De beveiliging van gegevens staat hoog in ons vaandel. We zien dit als een keiharde voorwaarde voor Tiptrack en besteden er daarom veel aandacht aan. Lees meer over hoe Tiptrack omgaat met privacy en beveiliging van persoonsgegevens.

Individueel Duurzame Inzetbaarheid Budget

Tiptrack biedt u de mogelijkheid om het (individuele) duurzame inzetbaarheidsbudget van uw medewerkers onder te brengen in de webshop. Uw medewerker kan zijn of haar budget besteden in de webshop van Tiptrack. De voordelen van deze module:

  • vermindering van de administratieve ballast voor de werkgever
  • de medewerker wordt gestimuleerd en geadviseerd via de tips om bestedingsdoelen te kiezen die zijn duurzame inzetbaarheid bevorderen
  • korting op bestedingsdoelen door volume-inkoopafspraken door Tiptrack.

Brochure Tiptrack – Voor bedrijven met een DI-budget

Rapportage

Dashboard met inzicht in het gebruik van Tiptrack door uw medewerkers. De informatie is niet herleidbaar naar individuen.

Een eigen organisatieprofielpagina en portaal

Op deze pagina kunt u uw eigen medewerkers informeren over de faciliteiten die u biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Deelname aan de AWVN-organisatiescan met rapportage en benchmark

Deze scan biedt u inzicht in uw duurzame inzetbaarheidsbeleid en -faciliteiten en het draagvlak hiervoor bij management en medewerkers. U ontvangt concrete adviezen om duurzame inzetbaarheid verder te stimuleren.

Netwerkbijeenkomsten

Voor werkgevers voor ervarings- en expertise-uitwisseling.

Unieke samenwerking

Werkgeversvereniging AWVN en Indicia B.V. werken samen om Tiptrack continu te ontwikkelen en verbeteren. Vele andere organisaties leveren een bijdrage via hun expertise of hoogwaardige dienstverlening: Budgetcoachgroep, EBC Nederland, FitzMe, Focus Nederland, GoodHabitz, Icademy, Intelligence Group, Ixly, Molijn Training, TNO en VHP Human Performance.

Organisaties die de voordelen van Tiptrack hebben ontdekt:

Wilt u ook aan de slag met Tiptrack? En uw medewerkers aan het roer laten staan van de eigen loopbaan? Neem contact op via info@tiptrack.nl of T. 070 850 86 50
Heeft u een vraag aan de servicedesk of wilt u feedback geven? Dat kan via servicedesk@tiptrack.nl

Bel de Tiptracklijn

070 850 8650

© Tiptrack