Hoe denken de verkiezingswinnaars over leven lang ontwikkelen?