Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een subsidie van de overheid, bedoeld om leren en ontwikkelen te stimuleren. Je kunt per jaar maximaal € 1.000 STAP-budget aanvragen om een opleiding te doen.

Je hebt geen recht op STAP-budget als je:

 • recht hebt op studiefinanciering
 • dit jaar al STAP-budget hebt ontvangen, ook als dit minder was dan € 1.000

Het STAP-budget van maximaal €1.000 wordt beschikbaar gesteld door de overheid, maar je moet het wél zelf aanvragen. Na jouw bestelling krijg je een aanmeldbewijs van de opleider. Met dit bewijs kun je bij het UWV je STAP-budget aanvragen. Nadat je aanvraag is goedgekeurd, kun je met de opleiding starten. Het is wel de bedoeling dat je de opleiding afmaakt, anders kan de overheid de subsidie terugvragen.

STAP-budget + Tiptrack = meer mogelijkheden

In Tiptrack heb je een persoonlijk budget, dat je via je werkgever hebt gekregen. Je kunt dit combineren met het STAP-budget. Dat betekent dat je meer geld hebt voor je ontwikkeling.

Bijvoorbeeld:

Is de STAP-opleiding die je wilt doen duurder dan € 1.000, dan kun je de rest met je persoonlijk budget in Tiptrack betalen. Dat geeft meer mogelijkheden!

Bestelproces

Zo bestel je een opleiding met STAP-budget in Tiptrack

Het STAP-budget in Tiptrack

Veelgestelde vragen

Algemeen

De overheid wil stimuleren dat mensen zich tijdens hun werkende leven blijven ontwikkelen. Zodat ze hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken. Met het STAP-budget kunnen mensen zelf kiezen welke opleiding of cursus ze gaan volgen.

Iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, kan STAP-budget krijgen. Je hebt zo’n band als je aan deze drie eisen voldoet:

 • Leeftijd: tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd
 • Nationaliteit: EU-burger of partner van een EU-burger
 • In de periode van 2 jaar en drie maanden tot 3 maanden voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen (o.a. AOW, ANW, WLZ).

LET OP

Mensen van 18-30 jaar die recht hebben op studiefinanciering kunnen geen STAP-subsidie aanvragen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat mensen dubbele financiering krijgen voor een opleiding.

Het STAP-budget is vanaf 1 maart 2022 beschikbaar. Er is nog geen einddatum vastgesteld. Het STAP-budget is in elk geval tot eind 2022 beschikbaar.

De overheid heeft in 2022 subsidie beschikbaar gesteld voor 200.000 opleidingen. Dit wordt verdeeld over 5 tijdvakken van elk 2 maanden.

Je kunt maximaal 1x per jaar STAP-budget aanvragen. Je krijgt dan maximaal € 1.000.

 • Wil je een opleiding doen die duurder is, dan kun je het verschil betalen van je DI-budget.
 • Wil je een opleiding doen die goedkoper is, dan krijg je alleen dat bedrag. Je kunt het resterende bedrag niet gebruiken om nog een opleiding te doen.

Stel, je wilt een opleiding doen van € 700. Je krijgt dan STAP-budget ter waarde van € 700. Je kunt in datzelfde jaar niet nog een opleiding met STAP-budget doen.

Het aanbod in Tiptrack

Als je inlogt en de catalogus opent, kies dan de filter STAP-budget. Dan zie je alle opleidingen waarvoor je subsidie kunt krijgen.

De overheid heeft een STAP-scholingsregister opgesteld. Hierin staan alle opleidingen waarvoor je STAP-budget kunt aanvragen. Niet alle opleidingen komen in dat scholingsregister. Daarvoor moeten opleiders moeten aan een aantal criteria voldoen:

 

 • erkend door ministerie van OCW
 • heeft NRTO-kenmerk
 • erkend door een sector- of brancheorganisatie
 • biedt opleidingen aan die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie

 

Verder mogen opleiders zelf kiezen welke opleidingen de met subsidie aanbieden.

Ja, dat kan. Bij je bestelling kun je aangeven of je wel of niet STAP-budget wilt gebruiken. Als je geen STAP-budget gebruikt, dan kun je de opleiding gewoon van je persoonlijke budget betalen.

STAP-budget aanvragen

De totaal beschikbare subsidie wordt verdeeld over 5 tijdvakken van elk 2 maanden:

 • 1 maart t/m 30 april
 • 2 mei t/m 30 juni
 • 1 juli t/m 31 augustus
 • 1 september t/m 31 oktober
 • 1 november t/m 31 december

In elk tijdvak geldt dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. We raden dus aan om zo snel mogelijk na de start van het tijdvak je aanvraag te doen.

Als het STAP-budget in een bepaalde periode op is, dan kun je in de volgende periode opnieuw een aanvraag doen.

Je hebt twee dingen nodig om STAP-budget te kunnen aanvragen bij het UWV:

 1. Een STAP-aanmeldbewijs. Dat krijg je van de opleider nadat je de opleiding hebt besteld. Hiervoor vraagt de opleider je meestal om een aantal persoonlijke gegevens.
 2. Je DigiD. Het aanvragen gebeurt namelijk online.

Na aanvraag van het STAP-budget kun je op z’n vroegst vier weken na je aanvraag beginnen, en uiterlijk 3 maanden na sluiting van het aanvraagtijdvak.

Stel je vraagt subsidie aan op 3 april. Dat is onderdeel van het tijdvak 1 maart – 30 april. Je kunt dan met je opleiding beginnen tussen:

 

1 mei (4 weken na aanvraag)

en 31 juli (3 maanden na sluiting aanvraagtijdvak, in dit geval is dat 30 april).

 

Wil je op een specifiek moment beginnen, houd hier dan rekening mee bij je aanvraag. Neem eventueel contact op met de opleider als je hier vragen over hebt.

Nee. Het STAP-budget wordt direct overgemaakt aan de opleider.

Ja. Als je de opleiding niet afmaakt, dan moet je de subsidie terugbetalen.

 

Het STAP-budget wordt als voorschot aan de opleider betaald voordat je met de opleiding begint. Na afloop van je opleiding controleert het UWV of je aan de voorwaarden voor subsidie voldaan hebt. Hiervoor stuurt de opleider een bewijs van deelname of certificaat naar het UWV. Dan kan het UWV de subsidie definitief toekennen. Hierover krijg je bericht van het UWV.

 

Meer informatie hierover is te vinden bij de algemene voorwaarden van het STAP-budget (UWV).

Meer vragen?

Gebruikers van Tiptrack: neem contact op via servicedesk@tiptrack.nl of bel 070 850 8650

Werkgevers: neem contact op met je accountmanager of stuur een e-mail naar info@tiptrack.nl