Veel animo voor tijdelijk gratis online leren via Tiptrack

Hebben uw medewerkers door de Corona crisis minder werk? AWVN-leden krijgen t/m 30 april gratis toegang tot Tiptrack, een digitaal platform voor leren en ontwikkelen. Inclusief tijdelijk meer dan 250

Share
Online voorlichtingsbijeenkomst SLIM-subsidie & Tiptrack: 3 april

Op vrijdagochtend 3 april organiseert AWVN speciaal voor brancheorganisaties en O&O-fondsen een online voorlichtingsbijeenkomst over de SLIM-subsidie en Tiptrack. Van 1 april tot 30 juni 2020 loopt het subsidietijdvak voor

Share
Tiptrack tijdelijk gratis voor AWVN-leden

Alle maatregelen rond het coronavirus zorgen voor onzekere en moeilijke tijden. Veel medewerkers werken in Nederland inmiddels thuis. Ook is er in sommige beroepen minder werk en hebben medewerkers het

Share
De SLIM-subsidie is ook te gebruiken voor Tiptrack

De zogenaamde SLIM-regeling is opgezet om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren. Werk verandert steeds sneller, dus het is belangrijk dat medewerkers inzetbaar blijven. Tiptrack biedt hier een

Share
Duurzame inzetbaarheid: van beleid naar praktijk

Traditioneel (HR-)beleid en interventies zijn onvoldoende toereikend om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Snelle veranderingen en een hogere pensioenleeftijd vragen ook om gedragsverandering vanuit de medewerkers zélf. Hoe pak

Share
Inspiratiesessie leven lang ontwikkelen

Op vrijdag 20 maart organiseert werkgeversvereniging AWVN de inspiratiesessie Richting en vorm geven aan een leven lang ontwikkelen in Bunnik. Hier doe je ideeën op, krijg je instrumenten aangereikt en

Share
MKB: maak slim gebruik van de SLIM-subsidie

Het kabinet ziet graag dat ook MKB-bedrijven investeren in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Voor werkgevers in het MKB is het vaak minder gebruikelijk om tijd en

Share
Redesign Tiptrack

We zijn continu bezig om Tiptrack te ontwikkelen en zo de gebruikers een betere ervaring te bieden. Dit zijn de meest recente veranderingen: De navigatie is verduidelijkt, zodat gebruikers eenvoudig

Share
Waardevol werkgeven: meer dan loon alleen

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN publiceerden de Arbeidsvoorwaardennota 2020 Waardevol werkgeven. Deze nota helpt je om goed voorbereid het arbeidsvoorwaardenoverleg in te gaan. Met de krappe arbeidsmarkt is het belangrijk als

Share
Het gezamenlijke belang van een leven lang ontwikkelen

Werkenden die duurzaam inzetbaar willen blijven, moeten continu (bij)leren: een leven lang ontwikkelen (LLO). Maar wat is jouw belang als werkgever om met LLO aan de slag te gaan? AWVN

Share